پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 250 نام تور تور تفریحی قشم تعداد شب 4 ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1398/08/14 میلادی : 2019/11/05 روزهای حرکت دوشنبه / چهارشنبه /
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
هتل ارم قشم
هتل هتل ارم قشم
(ALL )
منطقه خوب
4,200,000
3,000,000
500,000
1,000,000
هتل سینگو قشم
هتل هتل سینگو قشم
(ALL )
فاصله تا دریا90 متر
4,300,000
2,300,000
480,000
760,000
هتل آتامان
هتل هتل آتامان
(ALL )
فلب شهر قشم
5,000,000
4,500,000
950,000
1,500,000
هتل قیمت به تومان

هتل ارم قشمهتل هتل ارم قشم(ALL )منطقه خوب

دو تخته 4,200,000
یک تخته 3,000,000
کودک 6-2 500,000
کودک 12-6 1,000,000

هتل سینگو قشمهتل هتل سینگو قشم(ALL )فاصله تا دریا90 متر

دو تخته 4,300,000
یک تخته 2,300,000
کودک 6-2 480,000
کودک 12-6 760,000

هتل آتامانهتل هتل آتامان(ALL )فلب شهر قشم

دو تخته 5,000,000
یک تخته 4,500,000
کودک 6-2 950,000
کودک 12-6 1,500,000
ترانسفر

ندارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

روز اول تهران-قشم:پرواز از تهران به قشم و صرف صبحانه در هواپیما وبعد از رسیدن به فرودگاه قشم ﺣﺮﮐت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس درﯾﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ارم ﻗﺸــﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه، ﮔﺸــﺖ در ﺑﻨﺪر درﮔﻬﺎن  و ﺧﺮﯾﺪ ، ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﺑﻨﺪر درﮔﻬﺎن ، ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ.

روز دوم ﻗﺸـﻢ - ﺗﻬﺮان: ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ، ﮔﺸـﺖ ﻏﺎر ﻧﻤﮏ ، ﻏﺎر ﺧﺮﺑﺲ ، ﺟـﺰﯾـﺮه ﻧﺎز ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣـﺮا و ﺟـﺰﯾـﺮه ﻫﻨﮕﺎم ،دره ﺳﺘﺎرﮔﺎن ، ﺑﺎزﮔﺸــــﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺸﻢ

توضیحات

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس در تنگه هرمز قرار دارد و از دیرباز به ایران تعلق داشته است. جزیره قشم در دوران ساسانیان ابرکاوان (Abarkāvān) خوانده می شده است. در واقع واژه ی «کاوان»، که در زبان پارسی میانه به معنای «از تبار کاوه» است، به صورت یک اسم شخص در منابع یافته می شود. ممکن است که این نام به شکل درگاهان / درگوان، که به روستایی در کرانه ی شمالی جزیره ی قشم، سیزده مایلی غرب شهر قشم اطلاق شده است، برجای مانده باشد. به نوشته ی اصطخری و ابن حوقل، ابرکاوان جزیی از کوره ی اردشیر خره ی استان فارس بود.جزیره قشم